Norsk Brukshundsports Forbund inviterer til Stevnelederkurs 24. - 25. mars 2018

NBFlogoMålgruppen for kurset er de klubbene som arrangerer brukshundprøver eller andre som er interessert i hva det å arrangere slike prøver handler om.

Kurset legger vekt på arrangørens rolle, med tanke på planlegging av logistikken og rammene rundt en konkurranse.

Kursledere er Heidi Tokstad og Elisabeth Østbakken, og påmeldingsfrist er 11.03.2018

Fullstendig kursannonse finner dere her