Norsk Brukshundsports Forbund inviterer til Instruktørkurs Trinn II Bruks - oppstart 09.03.2018

NBFlogoMålgruppen for kurset er alle som vil videreutvikle sin instruktørgjerning til å omfatte opplæring innenfor brukshundøvelser.  

Kurset inneholder pedagogikk, adferd/mentalitet, innlæring, øvelseslære og praktisk undervisning i de ulike øvelser innenfor bruksprøveprogrammet. 

Kursledere er Inger og Terje Østlie, og påmeldingsfrist er 10.02.2018

Fullstendig kursannonse finner dere her