Norsk Boxerklubb sponser deler av hjerteundersøkelse med doppler ultralyd

DopplerSponsorering av hjerteundersøkelse med doppler ultralyd

Hovedstyret ønsker at flere boxere som brukes i avl skal undersøkes med doppler ultralyd slik at de oppfyller klubbens retningslinjer for avl. For å stimulere til dette, har hovedstyret vedtatt: Oppdrettere, eller eier av en hund som er planlagt brukt i avl kan få tilbake halve kostnaden av undersøkelsen inntil kr 1.500,-. Dette gjelder dersom det ved helseundersøkelse iforhold til avl avdekkes uregelmessigheter. Her skal klubbens veterinærattest benyttes. Den finner du her: Skjema for rapport av mulig arvelig sykdom eller s.pdf det er en forutsetning at hundens eier er medlem av Norsk Boxerklubb.

Det er også mulig for de som allerede har gjennomført dopplerundersøkelse å søke om å få refundert halve kostnaden.

For å få beløpet refundert, må man sende kopi av kvitteringen til avlsradet@norskboxerklubb.no og oppgi et kontonummer som man ønsker beløpet betalt til.

Pengene tas fra helsefondet, og det er satt et tak på 50 000,-. Når det beløpet er benyttet, vil hovedstyret evaluere tiltaket.

Se også Informasjonsbrev fra leder i Norsk Forening for Veterinær Kardiologi.