NBK Samarbeidskonferanse for tillilsvalgte og Raseseminar 21-22.10.2023

 FB_IMG_1695848757880Se Facebook arrangementet for program og linker

Norsk Boxerklubb inviterer til Raseseminar og samarbeidskonferanse 21-22/10.23 på Comfort Hotell Runway på Gardemoen. 

Lørdag 21/10.23 er det Samarbeidskonferanse for råd og avdelingene. Da vil vi tas opp diverse saker angående klubb og samarbeid mellom avdelingene. 
Det vil være en egenandel for å delta på 1000 kr, som man kan søke kompetanse fondet i klubben for å få tilbakebetalt. Ellers dekker HS opphold for en person pr. avdeling. 
 
Raseseminar: Søndag 22/10.23 inviter vi alle medlemmer som har interesse for avl og oppdrett. Vi begynner dagen kl 09.00. Det vil være diskusjoner og foredrag angående dagens retningslinjer for avl som er HD, Spondylose og Doppler av hjerte.
Det vil være mulighet for å høre foredragene på Teams, men av praktiske årsaker må man være tilstede for å delta på diskusjonen. Nærmere tidspunkt for foredrag kommer på dette arrangementet.
Klubben har fått i oppgave av NKK å sette opp retningslinjer for avl på bakgrunn av den nye dyrevernsloven. Disse vil da gjelde for alle som avler på rasen. Vi håper at mange har mulighet til å komme. Dette er viktige temaer for rasen og vil ønsker å høre innspill fra våre medlemmer og spesielt klubbens oppdretter før vi sette opp retningslinjene. 
Det vil være felles lunsj begge dager. For medlemer som deltar på Raseseminaret vil det være en egenande inklusive lunsj for dagen på 750 kr. 
Frist på påmelding for både Samarbeidskonferansen og Raseseminaret er 15.10.23. Påmelding sendes til raseseminar@norskboxerklubb.no