MH-test helg 17-18 sep.2022 Sted Nittedal - Arr NBK avd Oslo / Akershus

 Påmelding via NKK (åpner onsdag 17. august).  Man får plass enten lørdag eller søndag.

NBK O-AVi arrangerer MH-test lørdag 17/9 og søndag 18/9 i Nittedal.

Påmelding via NKK (åpner onsdag 17. august).  Man får plass enten lørdag eller søndag. Dersom det er svært viktig å få plass på en spesefikk dag - send en mail til boxeroa@hotmail.com. Det er plass til 16 hunder i løpet av disse to dagene. Når plassene er fylt opp vil vi stenge påmeldingen igjen. 
 

Mentalbeskrivelse Hund (MH) er en testform som brukes for å få et bra bilde av hunders mentalitet. MH er ingen konkurranse der ulike hunder rangeres i forhold til hverandre, men derimot en beskrivelse som protokollføres og eier får kopi av protokollen etter gjennomført test.

MH gir en beskrivelse av hvordan hunden reagerer på en fastlagt prøvebane med ulike momenter. Utfra beskrivelsen av hundens reaksjoner under de ulike momentene, kan man få en ide om hundens mentale sammensetning. Dette kan være nyttig for en vanlig hundeier fordi man får en ide om hvordan hunden vil reagere i ulike situasjoner, og man får vite litt om hvilke egenskaper man skal forsterke og hvilke man vil dempe i sin hund.

For oppdrettere kan det være av stor interesse og få MH beskrevet sine avlsdyr, og avkom etter disse. Det er ikke slik at en hund enten har god eller dårlig mentalitet, mentaliteten er sammensatt og ved å teste hundene kan man avle for å få til den rasetypiske mentaliteten (passende nivå av tilgjengelighet, samarbeidslyst, lekelyst, nysgjerrighet, avreagering, jaktinstinkt, gripelyst, skuddfasthet etc.)

Hunden må være fylt 12 mnd senest første prøvedag. Det er ikke noen øvre aldersgrense for å kunne gjennomføre en MH. Hunden må være registrert i NKK eller register anerkjent av NKK.  Hunder må være vaksinert etter de til enhver tid gjeldende regler for vaksinering. NB! originalstamtavle må forevises ved oppmøte.