Mer informasjon fra hovedstyret

Logo med omkrets4Styret i Norsk Boxerklubb er i romjula blitt informert av avlsrådet om at avlsrådet i sin helhet har trekt seg fra sine roller i avlsrådet.
Styret synes dette er beklagelig, særlig ettersom det var uttrykt et ønske fra styrets side ovenfor avlsrådet om å ta en nærmere prat og diskutere eventuelle samarbeidsproblemer/misforståelser på nyåret. Dette ønsket ble gitt med bakgrunn i sykdom hos et av styrets medlemmer, samt juleferie. 
To av styrets medlemmer, Birgit og Brigitte har i tillegg uforventet trukket seg fra sine styreverv i dag. 
Styret ønsker å informere Norsk Boxerklubbs medlemmer om at et ekstraordinært møte i styret vil avholdes mandag 3. januar 2022 vedrørende situasjonen. Styret vil samme uke komme nærmere inn på styrets syn på saken i en uttalelse til sine medlemmer, samt legge ut protokoll for møtet den 3. januar. Styret ber om ro frem til det, og håper at det vil være mulig å få til en rolig periode frem mot årsmøtet til våren hvor de fleste av styrevervene er til valg.