Kartlegging av nyresvikt

LykkeAvlsrådet skal samle inn informasjon om boxere som har, eller har hatt kronisk nyresvikt. Vi trenger informasjon fra eiere og oppdrettere for å få en oversikt over hvor omfattende problemet er i rasen i dag. Arbeidet med helse – og atferdsundersøkelsen har gitt oss en indikasjon på at dette er en problemstilling som er mer omfattende enn vi først har vært klar over.

Hvem ønsker vi informasjon fra?
Deg som er oppdretter av, eier av, eller har daglig ansvar for en boxer som har fått diagnosen kronisk nyresvikt.

Hva ønsker vi informasjon om?
Alle boxere som har fått diagnosen kronisk nyrsvikt, uansett årsak:

Vi trenger hundens registreringsnummer og navn, eiers eller oppdretters navn og kontaktinformasjon, og kort informasjon om hundens sykehistorie og svar på prøver som er tatt. Vi trenger også å få vite om hunden lever eller ikke. Dersom avlivet hund er obdusert, ønsker vi kopi av obduksjonsrapporten.

Hva skal vi bruke informasjonen til?
I første omgang vil informasjonen bli brukt til å få bedre oversikt over situasjonen i Norge i dag. For hunder som fremdeles lever, vil det også være ønskelig å få en blodprøve som vil kunne bli brukt i arbeidet med å finne en DNA-test.

Hvorfor skal vi samle inn denne informasjonen?
Vi er forpliktet til dette i FCI’s International Breeding Rules. I første omgang må vi kartlegge omfanget. Vi ønsker også å hjelpe de forskningsmiljøene som jobber på spreng for å finne ut hvordan lidelsen nedarves, til å utvikle en DNA-test som vil gjøre det lettere for oppdretterne å unngå at det fødes flere boxere som blir rammet av kronisk nyresvikt i fremtiden.

Informasjonen sendes til: veterinar@norskboxerklubb.no eller til Norsk Boxerklubb, Kristoffer Robins vei 60, 0978 Oslo 

Her er skjema for rapportering av nyresvkikt til Norsk Boxerklubb

Frode Lingaas på Veterinærhøgskolen har et prosjekt der han prøver å komme frem til en DNA test for boxere med kronisk nyresvikt. Det er kostnadsfritt for eier å få tatt disse blodprøvene. 

Skjemaet Blodprøver og nyrer, finner du her