Invitasjon til digitalt seminar for klubbens oppdrettere.

 norsk_boxerklubb_logo

Avlsrådet i Norsk Boxerklubb inviterer alle oppdrettere som er medlem i Norsk Boxerklubb med registrert kennelnavn, til samarbeidsmøte onsdag 24.08.22 og onsdag 31.08.22.

Møtet vil foregå på Teams over to dager. 18.00-21.00. Det vil bli lagt ut link til arrangementet.

Ønsket er at klubbens oppdrettere og avlsråd ved god dialog og godt samarbeid skal kunne legge føringer for de kommende retningslinjer for avl og oppdrett.

*Viktig* skal man delta dag 2, må man ha deltatt dag 1

Dag 1 vil bestå av informasjon rundt avlsrådets arbeid og status rundt RAS.
Avlsrådet vil presentere oversikt over de ulike helsestatistikkene fordelt over de siste 10 år, dette vil være grunnlaget for møtet dag 2.

Dag 2 etter de fremviste statistikker vil vi invitere til dialog om veien videre.
Her vil det være mulighet for hver enkelt deltaker å stille spørsmål og ytre meninger.