Innkalling til ekstraordinært årsmøte 2020

Grunnet koronasituasjonen, vedtok styret i mars, å utsette ordinært årsmøte fra april til oktober. Alle saker og valg er dermed utsatt og det sittende styret er prolongert. Lenke til det elektroniske Årsmøtet er lagt til i artikkelen her. 

NBK-klubbeIngressGrunnen til at vi nå innkaller til ekstraordinært årsmøte, er at vi har fått beskjed fra NKK om at vi må ha godkjent årsmeldingen fra 2019 innen 31. august for å kunne søke Lotteritilsynet om momskompensasjon. Momskompensasjonen utgjør mellom 15-30 000 kroner per år (avhengig av hvor mange som søker og hvor mye som er ut utdeling).

Styret har derfor vedtatt at vi gjennomfører et ekstraordinært årsmøte for å få godkjent årsmeldingen med revisors beretning. 
Dette er et ekstraordinært årsmøte og det innkalles derfor til møtet i tråd med klubbens lover §3-5. Innkallingen ble publisert på klubbens nettsider og i sosiale medier 10. august og det ble sendt mail til alle medlemmer samme dag. 

Grunnet korona vil det ikke avholdes fysisk møte, men det vil være et elektronisk møte der alle medlemmer får tilsendt en lenke til det elektroniske møtet via sms. De som ikke har registrert mobilnummer i klubbens medlemsregister, kan melde fra om dette til klubbens leder på leder@norskboxerklubb.no, så vil det bli opprettet en egen avstemming for disse. 
Klubbens lover sier at det skal innkalles til ekstraordinært møte med 14 dagers frist. For å gi alle medlemmer tilstrekkelig tid til å avgi stemme, kan det stemmes fra 10. august og til og med tirsdag 25. august 2020.

Medlemmer som ikke har fått tilsendt lenke til årsmøtet via sms, eller som ikke ønsker å avgi stemme elektronisk, kan sende inn sin stemme til Line Orlund, Kristoffer Robins vei 60, 0978 Oslo. Stemmen (ja, nei eller blank) må puttes i en blank konvolutt som deretter puttes i en konvolutt merket med ditt navn. Stemmesedler per post må være styret i hende senest 25.august. 

Alle dere som er registrert med mobilnummer i vårt medlemsregister, har fått tilsendt en lenke til et digitalt årsmøte på telefonen. Den samme lenken finner du her: https://app.digitalearsmoter.no.  - kode for å komme inn, sendes på forespørsel til det telefonnummeret du er registrert med i medlemsregisteret. Du kan gå inn på årsmøtet så mange ganger du ønsker, frem til møtet stenger den 25. august kl. 21.00. Under hver sak kan du lese kommentarer som er lagt inn av andre medlemmer og du kan selv kommentere. Du kan også endre stemmegivingen din dersom du ønsker det. 

Vedlagt finner dere: