Innkalling til ekstraordinært årsmøte 1. april 2016

AvkrysningStyret har mottatt krav fra mer enn 10 % av klubbens medlemmer om å innkalle til ekstraordinært årsmøte jfr. klubbens lover § 3-5a. 

Møtet vil avholdes i samme lokaler som det ordinære årsmøtet holdes i den 2. april, på Scandic hotel Gardermoen.  Møtet starter kl. 20.00

Det er fremmet ønske om at styret skal invitere to uavhengige representanter fra NKK som observatører på møtet. Dette ønsket vil bli etterkommet og henvendelse sendes til NKK rett over helgen.

Saksliste:

 1. Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkalling og dagsorden, samt eventuelt gi observatører rett til å være til stede. 
 2. Oppnevne møteleder, referent, tellekorps samt 2 representanter til å undertegne møteprotokollen.
 3. Mistillitsforslag rettes mot valgkomiteen og vi ønsker ordinært valg utsatt med inntil 4 måneder. Sittende styre fungerer i denne perioden.
 4. Valg av ekstraordinær valgkomite med følgende kandidater:
Marius Falkevik
Espen Hagstrøm
Cecilia Sundberg
Bente Tonhaugen

Valgkomiteen er midlertidig og trer av etter ekstraordinært årsmøte med valg er gjennomført. Valgkomiteens medlemmer kan ikke stille til valg.

5. Det besluttes å innkalle til ekstraordinært årsmøte i tilknytning til Årsvinnerutstillingen med følgende saksliste:
 • Godkjenne eller nekte stemmerett for medlemmer, innkalling og dagsorden, samt eventuelt gi observatører rett til å være tilstede.
 • Godkjenne forhåndsstemmer
 • Oppnevne møteleder, referent, tellekorps samt 2 representanter til å undertegne møteprotokollen
 • Valg av leder (2 år)
 • Valg av styremedlemmer (2 år)
 • Valg av varamedlemmer (1 år)
 • Valg av revisor og vararevisor
 • Valg av valgkomite, 3 medlemmer og 1 vara

Etter NBKs lov § 3­1 D) trer et vedtak i kraft straks med mindre vedtaket sier noe annet. 

Her kan dere laste ned oppropet:

Dersom mistillitsforslaget vedtas, vil den nye valgkomiteen arbeide i tråd med vedtatte retningslinjer for valgkomiteen som beskrevet i klubbens håndbok kapittel. 

Medlemmene som krever ekstraordinært årsmøte har foreslått at det skal være mulig å forhåndsstemme på ny valgkomite. Styret har kommet til at dette ikke er hensiktsmessig ettersom det ikke vil gjennomføres et valg med mindre mistillitsforslaget blir vedtatt. 

Styret gjør oppmerksom på at ordinært årsmøte gjennomføres, med eller uten valg, avhengig av resultatet av det ekstraordinære årsmøtet. 
________________________________________________________________________________________
Adresse til hotellet er: Jesshemveien 467, 2060 Gardermoen
GPS: Breddegrad - 60,166939 - Lengdegrad - 11,157636

Skjermbilde 2016-03-13 kl. 10.29.13Fra Oslo kjører dere forbi den ordinære avkjøringen til Gardermoen på E6 og tar av neste avkjøring. Kjør over motorveien, hotellet ligger bak McDonalds på høyre side. 

Nordfra kjører dere av ved kryss 51 - Jessheim Nord. Hotellet ligger da på høyre side.