Innkallelse til årsmøte 2023 fra boxernytt nr 4 2022

 

norsk_boxerklubb_logo 

Fra boxernytt nr. 4 2022
I tråd med klubbens lover, bekjentgjøres det herved at årsmøtet for Norsk Boxerklubb vil avholdes lørdag 22. april 2023.
Sted for møtet er ikke endelig avklart, men det vil avholdes i Oslo området

Det vil legges til rette for digital deltakelse i tillegg til fysisk oppmøte.

Innkallelsen som inneholder alle sakspapirer til årsmøtet skal foreligge minst 2 uker før årsmøtet avholdet, det vil si lørdag 08. april. ettersom dette er påskeaften. Vil vi sørge for at årsmøtepapirene foreligger før påske.

Frist for å sende inn saker man ønsker å behandle på årsmøtet, settes til søndag 05. mars. Samme frist er satt for å fremme kandidater til valg.

se også egen bekjentgjøring fra valgkomiteens som gjelder hvilke verv som skal besettes og hvordan forslag kan sendes inn.

Saker kan sendes til post@norskboxerklubb.no

 

Med vennlig hilsen
Styret