Informasjon fra styrets første styremøte

Styret har hatt sitt første styremøte og har startet arbeidet med å finne gode kandidater til klubbens ulike råd og utvalg. Dette arbeidet tar litt tid, men vi har mange navn på blokken som vi nå kontakter de neste dagene.

Styret har også fordelt oppfølging av forskjellige områder som er viktige for klubben.
 
Kontaktperson for avlsrådet: Hege Thommesen
Kontaktperson for brukshundrådet: Trine Glorvigen
Kontaktperson for utstillingsrådet: Trine Larsen
Kontaktperson for boxernytt: Arne Johan Haugen
Kontaktperson for lokalavdelinger og kontaktområder: Ingeborg Carlsson
Kontaktperson for websidene: Line Orlund
Kontaktperson for lager/premiebestilling: Tone Robertsen
 
Møtedatoer frem til august er satt til følgende datoer:
 
Styreseminar søndag 24. april
Onsdag 4. mai
Tirsdag 31. mai
Torsdag 18. august
 
Dersom dere har saker dere ønsker at styret skal behandle, kan disse sendes til post@norskboxerklubb.no