Informasjon fra NKK til raseklubber og -forbund: Mattilsynet publiserte 2. mars nytt utkast til forskrift om avl av hund

NKK logo

Fredag 11. november 2022 var vi i møte med Mattilsynet for å gi innspill til utkast til forskrift om avl av hund på vegne av NKK (se epost under, og vedlegg til mailen).
Vi ga da innspill på utkastet som ble presentert av Mattilsynet dagen etter Representantskapsmøtet 2022, og basert på innspillsmøte (se vedlegg innspill til forskrift om avl av hund), som dere har fått informasjon om tidligere.

Mattilsynet har arbeidet videre med forskriften etter innspillene, og
i går ble det publisert nytt utkast til forskrift om avl av hund på Mattilsynets sider:

Forskrift om avl av hund | Mattilsynet  se foreløpig utkast av forskrift om avl av hund 07.02.2023 her

Ifølge informasjonen ble oppdatert versjon av forskriften oversendt LMD til foreløpig vurdering 7. februar, men altså først publisert for offentligheten i går 02.03.20233

Informasjonen på nettsiden sier at dette er en foreløpig vurdering , neste skritt er så vidt jeg forstår at Mattilsynet sender et forslag til LMD for å sende på høring. Forslaget som ligger ute er altså ikke nødvendigvis likt det som kommer på høring.

Vi bruker litt tid på å gå gjennom oppdatert forslag i administrasjonen, og kommer tilbake med mer informasjon og en møteinvitasjon (digitalt) til dere i klubber og forbund i løpet av kort tid.

 

Med vennlig hilsen

Cecilie Holgersen

Avdelingsleder marked og kommunikasjon