Informasjon fra NKK om kneleddsrøntgen

røntgen kneleddInformasjon fra NKK, Helseavdelingen:

NKK avvikler tilbudet om avlesning av kneleddsrøntgen

Pga. liten forekomst av kneleddsartrose ved avlesingen og mangel på avlesere avvikler NKK ordningen med avlesning av røntgenbilder for kneleddsartrose hos boxer. Sentral avlesning opphører fra 1.1.2018. Siste frist for mottak av røntgenbilder er 1.12.2017.

SKK er også er i ferd med å avvikle sin rutine med kneleddsrøntgen for boxer. Imidlertid vil det være mulig for SKK å lese av bilder fra norske hunder fram til de selv avvikler ordningen. Det ble ikke gitt noe spesifikt tidspunkt for SKKs avvikling.

På bakgrunn av dette vil boxer og kneleddsproblemer være et av temaene på Nordisk Boxerseminar i November.

Dersom du har spørsmål til dette, kan du kontakte avlsrådet.

Du finner også informasjon i presentasjonen fra helse - og atfredsundersøkelsen.

Korsbåndsruptur