Høring, nye retningslinjer for avl og oppdrett.

 Høringsfristen er søndag 14. januar 2024.

 LogoHøring nye retningslinjer for avl og oppdrett:


Siste store revidering av retningslinjer for avl og oppdrett av boxer, var i 2013. Nå skjer det store endringer i forbindelse med ny hundelov og forskrift til denne. Det ligger an til at de retningslinjene som klubben har også vil være de retningslinjene som må oppfylles for å få registrert valper hos NKK. 

Gjennom 2022 og 2023 har det vært lagt ned et betydelig arbeid i å oppdatere statistikk som viser utvikling for ulike områder vi overvåker i rasen.

Klubbens oppdrettere har vært invitert på to digitale møter i april og mai der vi har sett på utviklingen i rasen og der vi har diskutert retningslinjene og oppdretternes erfaring med disse.  I mai var det også et digitalt møte for alle klubbens medlemmer der retningslinjene var tema. På de tre møtene i april og mai deltok totalt rett i underkant av 60 medlemmer.

I oktober var retningslinjene tema på klubbens samarbeidskonferanse der rundt 20 av klubbens tillitsvalgte deltok. Ulike områder klubben overvåker innen helse var også tema på raseseminaret som ble arrangert samme helg som samarbeidskonferansen. 

Basert på innspill fra de digitale møtene. samarbeidskonferansen og raseseminaret har styrt og avlsrådet utarbeidet et forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett. Disse er presentert under. Styrets forslag til endringer står i grønt.

Medlemmer i Norsk Boxerklubb inviteres herved til å komme med kommentarer til styrets forslag til nye retningslinjer for avl og oppdrett. Høringssvar skal sendes til post@norskboxerklubb.no. I tråd med tidligere ønsker, vil høringssvarene bli publisert på klubbens nettsider. 

Høringsfristen er søndag 14. januar 2024.

 

 

 

 Høringsforslag