Høring fra Norsk Boxerklubb om endring av retningslinjer for avl

LogoHovedstyret har sendt invitasjon til å svare på denne høringen på e-post til oppdrettere som er medlem av klubben.

Vi ønsker innspill fra flest mulig, så både du som er kommende oppdretter, eller en helt vanlig eier av boxer kan også sende inn ditt svar. Det eneste kravet er at du er medlem av Norsk Boxerklubb.

Vedlagt finner du høringsbrevet der vi ber om tilbakemelding på innføring av krav om kjent mental status i Norsk Boxerklubbs retningslinjer for avl.

Hovedstyret har mottatt to uavhengige forslag om et slikt krav, og har vedtatt å sende forslaget ut på høring før det gjøres noe mer i denne saken.
Ditt svar på høringen sendes senest:1.3.2017 på e-post til: post@norskboxerklubb.no

eller til klubbens postboksadresse:Norsk Boxerklubb, postboks 518 Sentrum, 0105 Oslo

Høringsvarene finner dere her

MH Ecco og mor