Forslag til forskrift oversendt LMD

 NKK logoMattilsynet har fått i oppdrag av Mat- og landbruksdeprtementet (LMD) om å lage en forskrift til Dyrevelferdsloven §25 om avl av dyr. 1. juli i år sendte Mattilsynet sitt forslag til LMD og det ventes nå at LMD sender forslaget ut på høring til ulike instanser, herunder NKK.
Som en klubb organisert i NKK skal Norsk Boxerklubb naturlig nok gi innspill til høringen.​  Det er mulig for LMD å gjøre endringer i forslaget fra Mattilsynet før de sender ut forskrifter på høring, men dette er ikke vanlig. Vi regner derfor med at dette utkastet er det vi skal mene noe om Vi vil gjerne vite hva dere medlemmer tenker om forslaget til forskrift og inviterer dere til å si deres mening.
Innspill kan sendes til post@norskboxerklubb.no