Endring i styret, siden leder trekker seg

I dag har Solveig Strand trukket seg som leder av Norsk Boxerklubb.

Nestleder Hege Thommesen overtar inntil videre som leder.

Styret trenger nå noen dager til å omorganisere seg, og håper at alle vil gi styret tid til det.

-Styret