En liten oppsummering fra de 60. ordinære representantskapsmøtet til Norsk Kennel Klub av Line Orlund

Hei dere. Flere har ønsket en liten oppsummering av resultat av sakene i går, her kommer det kjapt. Skriver ellers en litt lenger artikkel til neste Boxernytt.
Liine o repAlle årsmeldinger og rapporter ble, som ventet, tatt til etterretning.
Det var en sak om hvor hovedstyret kunne delegere å fatte avgjørelser i disiplinærsaker. Vedtaket ble at de både kan delegere til administrasjon og til særkomiteer. Dette var i tråd med hva jeg stemte på vegne av NBK.
Det lå et forslag om å fjerne mulighet for klubbene om å søke unntak fra ordningen om fullcert. Som et motforslag ble det foreslått å fjerne hele fullcertordningen. Vedtaket ble at mulighet for å søke unntak blir fjernet fra 1/1-22. vedtaket kan ikke endres på fem år. Dette er i tråd med hva jeg stemte.
Handlingsplan ble vedtatt med et tillegg om å fortsette med arbeid om å se på organisering av nkk. Det var flere endringsforslag, noen punkter ble som jeg ønsket, andre forslag jeg var med å støtte,kom ikke med. Totalt sett ble det en helt ok handlingsplan,kanskje litt for lite målbar etter min mening.
Kontingenten ble som ventet økt med 50 kroner. Ettersom kontingenten også indeksreguleres, vil neste års grunnkontingent til NKK være på 292 kroner. Jeg stemte for forslaget på vegne av klubben.
Budsjettet ble diskutert heftig. På forhånd hadde vi, sammen med andre raseklubber vi samarbeider med i Raseklubbenes Fellesallianse, sendt inn flere spørsmål om konsulentbruk, hva som var prioritert innen It og hvilke planer som ligger i årene fremover, særlig på it-satsingen. Vi fikk de fleste spørsmål helt greit besvart og budsjettet ble vedtatt som det var foreslått. I vedtaket ligger det også at NKK skal bygge seg opp en reservekapital (penger på bok), så organisasjonen tåler en krise i fremtiden uten å stå i fare for konkurs. All gjeld til klubber og forbund som ble tatt opp i forbindelse med koronakrisen er forøvrig betalt tilbake.
I saken om rovdyrpolitikk hadde jeg fått flere innspill fra dere. Saken ble grundig diskutert i møtet. Det ble viktig å skille mellom personlig følelser for og imot ulv. Her var det kun snakk om hvordan nkk skal kunne bistå jakthundrasene. For meg var det for eksempel overraskende at to jakthunder er tatt av ulv bare siste uken. Det var også mye snakk om i og utenfor ulvesonen. Jeg endte med å stemme for at man beholdt dagens vedtak om rovdyrspolitikk. Det er vel en kjennegjerning at ikke så mange boxere trenger hjelp av nkk i denne saken. Men det var kanskje den vanskeligste saken for meg på møtet.
Siste viktige sak, var at vi endelig ble enige om at vi skal gå over til å ha rep.møte hvert annet år fra tidligst 2023. Det er på tide :) Ingen får arbeidsro når det er kun et år mellom hvert møte. Det ble anbefalt et dialogmøte mellom RS’ene.
Valgene var helt uproblematiske. Ingen motkandidater til noen verv og man klappet dermed inn alle som sto på valg.
Møtet var faktisk ferdig en time før oppsatt tid.