Dokumenter til Årsmøte 2. april 2022 kl. 10:00

LogoNORSK BOXERKLUBB
innkaller herved til
Årsmøte 2022

TID:
lørdag 2. april 2022 kl 10.00
STED: 
Clarion Hotel Gardermoen
Adresse:
Hans Garders veg 15, 2060 Gardermoen
NB!
Gratis parkering ved å melde fra i resepsjonen at du er på Norsk Boxerklubbs årsmøtet.  

Gjennomføring årsmøte lørdag 2. april 2022
Etter to år med heldigitale møter på grunn av koronasituasjonen, kan vi i år endelig avholde ordinært årsmøte med fysisk oppmøte. Møtet skal være på Clarion hotell på Gardermoen.Møtestart er kl. 10.00, registrering av deltakere starter kl. 0900. Ved registrering vil det bli sjekket at man har rett til  møtedeltakelse (medlem og betalt kontingent. 
digitalt
Etter innstendig oppfordring fra mange medlemmer, åpner vi også for digital deltakelse for de som IKKE kan møte fysisk med møtet via teams. De som deltar digitalt vil kunne delta i debatten og stemme både på saker og valg. Også på det digitale møtet kreves fremmøteregistrering og for å delta på man melde seg på i forkant av møtet. Siste frist for påmelding er fredag 1. april kl. 18.00. For de som melder at de ønsker å delta digitalt, vil klubben etter dette sjekke at man har rett til møtedeltakelse (medlem og betalt kontingent for 2022). Før midnatt vil de som godkjennes få tilsendt lenke til selve årsmøtet. Vi starter «innslipp» i møtet kl. 09.00 lørdag 2. april. Vær oppmerksom på at dete kan ta tid dersom der er mange som ønsker å delta digitalt.

 
Det vil bli et testmøte 29. mars kl 19:00 link her


Viktig informasjon  ang påmelding Lunch kl 13:00, årsmiddag k 20:00 påmelding post@norskboxerklubb.no

Dere finner saksdokumentene Sakspapirer til årsmøte 2022 dvs. styrets årsmelding, saker som skal opp på årsmøtet, valgomiteens innstilling og presentasjon av kandidatene.
Her kan du laste ned stemmeseddel og prosedyre for innsending av forhåndsstemme.