Digital deltakelse - Link til årsmøtet førstkommende lørdag. Vi åpner for innslipp 10.45

 Det vil legges til rette for digital deltakelse i tillegg til fysisk oppmøte.

https://teams.microsoft.com/dl/launcher/launcher.html?url=%2F_%23%2Fl%2Fmeetup-join%2F19%3Ameeting_ZGUzODNmN2ItZWNiNC00MWI0LWE1Y2EtZDZiYWMwOTkyNWQ3%40thread.v2%2F0%3Fcontext%3D%257b%2522Tid%2522%253a%2522305d803e-14af-488b-a760-e00a5ebccbec%2522%252c%2522Oid%2522%253a%252257c4f6d4-edf0-4d3a-97ea-aef816537421%2522%257d%26anon%3Dtrue&type=meetup-join&deeplinkId=f9ce689b-d776-4880-b882-6f247ec17fa3&directDl=true&msLaunch=true&enableMobilePage=true&suppressPrompt=trueHer er lenke til årsmøtet førstkommende lørdag. Vi åpner for innslipp 10.45
 
Se alle dokumenter samlet og ny Info her om klubben/drift/årsmøte