Det blir årsmøte, årsfest og årsmøteseminar 6.- 7. april 2019

Lørdag 6. april er det årsmøte. Som flere tidligere år skal årsmøtet avholdes på Gardermoen samfunnshus «messa».

NBK-klubbeVi starter kl. 11:00 og legger opp til at dette skal være et effektivt og kort årsmøte. Dersom dere har saker til behandling, sendes disse til post@norskboxerklubb.no. Frist for innsendelse av saker til behandling er lørdag 09.02.2019.

På kvelden etter årsmøtet arrangeres det «årsfest». Dette har etablert seg som en hyggelig tradisjon med god stemning. Mer informasjon om arrangementet kommer.

Søndag 7. april inviterer vi til årsmøteseminar. Programmet er ikke helt ferdig, det som er klart, er at Frode Lingaas fra Veterinærhøgskolen kommer for å presentere de første resultatene fra helse- og atferdsundersøkelsen.


Fra valgkomiteen:

Årsmøte 2019 nærmer seg, og Valgkomiteen ønsker å informere medlemmene om prosessen for å foreslå kandidater til valget. Aller først ønsker vi å informere om at Valgkomiteens leder, Ørjan Moss, valgte å trekke seg 2. januar av helsemessige årsaker. Med bakgrunn i at leder har trukket seg, så har varamedlem til Valgkomiteen, Cecilia Victoria Sundberg, gått inn som fast medlem. Videre så avholdt Valgkomiteen møte 6. januar for å konstituere seg på nytt, hvor Espen Hagstrøm er konstituert som ny leder fram til kommende valg.


Foreslå kandidater
Det er tid for å foreslå kandidater til verv. Forslag sendes inn til valg@norskboxerklubb.no.
Både forslagsstiller og foreslått kandidat må være medlem for at et kandidatur skal kunne godkjennes. Vi oppfordrer forslagstillere å begrunne sin innstilling av den enkelte kandidat da dette vil bli lagt ved innstillingene og kan ha betydning om en person blir valgt eller ikke.

Frist for å foreslå kandidater er innen utgangen av lørdag 09.02.2019.

Verv som skal besettes:
Som informert i Boxernytt nr 4, så skal følgende verv besettes

Hovedstyret

       Nestleder, 2 år

       Styremedlem, 2 år

       Varamedlem, 1 år

       Varamedlem, 1 år

Valgkomité

       Leder, 2 år

       Varamedlem, 1 år

I Boxernytt nr. 4 informerte også Valgkomiteen at Revisor skal besettes, dette er ikke korrekt. I henhold til NBKs lover fra 14.04.2018 §5-2 er det Årsmøtet som oppnevner revisjonsfirma

Foreslåtte kandidater
Foreslåtte kandidater vil bli kontaktet av Valgkomiteen, og vil bli bedt om å fylle ut et nettskjema. I dette nettskjema er det noen obligatoriske felt som må fylles ut for at kandidaturet skal godkjennes, blant annet må kandidaten bekrefte at han/hun stiller til valg til det vervet han/hun er foreslått til. Kandidaten må fylle ut nettskjema innenfor frister satt av Valgkomiteen.