Bli med på Årsmøtelunch og/eller årsmøtemiddag

Det blir mulighet for lunch kl 13.00 i hotellets restaurant pris kr 295,- og/eller Årsmøtemiddag kl 20.00 pris kr 395,-

Påmelding til styret på post@norskboxerklubb.no innen 23.3