Avlsrådet informerer om innføring av antallsbegrensning for boxer

Etisk-RegistreringFra 1.1.2018 er det innført antallsbegrensning for boxer. Det kan maksimalt registreres 60 avkom etter samme hund

Årsmøtet 2017 i Norsk Boxerklubb vedtok å søke NKK om innføring av antallsbegrensning, og søknaden ble behandlet i møte i Sunnhetsutvalget 8.11.2017. Se brev fra NKK med informasjon om vedtaket her. Det vil helt sikkert bli en del spørsmål fra både oppdrettere og hannhundeiere om denne nye regelen, vi oppfordrer derfor alle om å sende inn sine spørsmål til avlsrådet (avlsradet@norskboxerklubb.no) slik at vi kan besvare generelle spørsmål her på siden.


Generell informasjon om antallsbegrensning fra NKK’s Regler for registrering av hund 01.01.2017:

Antallsbegrensning
Raseklubben kan søke om at det innføres et maksimumsantall avkom som kan registreres etter en og samme hund. Det er mulighet for å søke om ytterligere dispensasjon til bruk av hunden. Søknaden sendes NKK som forespør raseklubben før avgjørelsen fattes. En uttalelse fra raseklubben kan med fordel vedlegges søknaden for rask saksbehandling.

Nedfrosset sæd kan brukes minimum 8 år etter at maksimumsgrensen er nådd, dersom ikke antall år er definert.

Raseklubben må selv definere i sin søknad hvor mange avkom de ønsker som maksimum, samt hvorvidt ytterligere avkom som blir født skal registreres med avlssperre eller ikke registreres. Dersom dette ikke defineres vil ytterligere valper bli registrert med avlssperre. Alle valper teller med i antallet, også valper født før kravet trer i kraft.

Begrensningen gjelder også for valper født i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd. Det vil si at dersom en hund brukes i utlandet etter at maksimumsantallet i Norge er nådd, vil valper som ønskes importert til Norge enten ikke bli registrert eller registrert med avlssperre.