Årsmøte lørdag 22. april 2023 kl 11.00 sted Scandic Oslo AirPort

 Norsk Boxerklubb

innkaller til årsmøte
Logo

Lørdag 22. april 2023 kl. 11.00

Rett sted: Scandic Oslo AirPort, Ravinevegen 15 
Gardemoen

 

Digital deltakelse via teams likestilles med personlig oppmøte. 

Alle klubbens medlemmer som har betalt kontingent for 2023, har møte- og stemmerett. Det kan bare stemmes ved personlig fremmøte/digital deltakelse, eller med avgitt forhåndsstemme (valg). Det vil være anledning til å avgi forhåndsstemme per e-post (post@norskboxerklubb.no). Stemmer som sendes per e-post vil ikke være anonyme.

Det gjøres oppmerksom på at forhåndsstemmer forkastes ved valgets start for både digitale og fysiske deltakere i møtet*. For å kunne avgi skriftlig forhåndsstemme på kandidater må vilkårene i klubbens lover § 3-2 være oppfylt.

Forhåndsstemme kan kun benyttes ved valg og ikke på innkomne saker.

 Sakspapirer til årsmøtet vil publiseres på nett og sendes til alle medlemmer senest mandag 3. april. 

* Ettersom vi ikke kan se hvem som stemmer ved digital avstemming, vil vi ikke ha mulighet til å kontrollere at de som deltar digitalt ikke stemmer en gang til (dersom de har sendt inn forhåndsstemme). Ved valgets start vil de som deltar digitalt måtte velge om de vil la forhåndsstemmen telle (og forlate møtet), eller om vi skal forkaste forhåndsstemmen (og man kan stemme digitalt). Ettersom vi likestiller digital og fysisk deltakelse, vil vi ha samme regler også for de som deltar i møtet.

 Se alle dokumenter samlet og evt ny Info her om klubben/drift/årsmøte