Årets utstillingsboxer 2022 - oppdatert pr okt 2022

Det hadde vært fristende å allerede gratulere den hunden som står på toppen, for den plasseringen kan ingen nå rokke ved, men rett skal være rett, og vi får la de siste utstillingene går før vi foretar oss noe slikt.
Som sagt så står toppen veldig støtt, men nedover på lista kan det fremdeles bli endringer, siden det er ett par tellende utstillinger igjen.
resultater i pdf

rets boxeer 01.10.2022