NBK - styremøte i mai 2019

Hovedstyret avholder styremøtesamling 11.- og 12.2019

Se styrets møteplan og referater