Ekstraordinært Årsmøte 2020 - 10.08.20 - 25.08.20

Grunnet koronasituasjonen, vedtok styret i mars, å utsette ordinært årsmøte fra april til oktober.


Grunnen til at det nå kalles inn til ekstraordinært årsmøte, er at NKK har informert om at klubben må ha godkjent årsmeldingen fra 2019 innen 31. august for å kunne søke Lotteritilsynet om momskompensasjon. Momskompensasjonen utgjør mellom 15- 30 000 kroner per år (avhengig av hvor mange som søker og hvor mye som er ut utdeling).