Årsmøte Norsk Boxerklubb

Lørdag 6. april er det årsmøte. Som flere tidligere år skal møtet være på Gardermoen samfunnshus «messa». Vi starter kl. 11.00 og legger opp til at dette skal være et effektivt og kort årsmøte. Dersom dere har saker dere ønsker at årsmøtet skal diskutere, kan dere sende disse til post@norskboxerklubb.no. Frist for innsendelse er lørdag 09.02.2019.

Du finner mer informasjon på sidene du får fram ved å trykke på setningen