Årsmøte i Norsk Boxerklubb

Årsmøtet er foreløpig utsatt til 03.10.2020. Følg med på klubbens hjemmeside.


http://www.norskboxerklubb.no/om-klubben/drift/arsmoter