Hoderisting

Vår tispe har det siste halve året fått slike "anfall" 3 ganger. Jeg ble redd for at det var Wobbler syndrom, selv om jeg kjente lite til den sykdommen. Men har blitt beroliget med at det nok ikke er det. Da spørsmålet ble stilt (av meg i en stresset "redd for at hunden min er alvorlig syk"- situasjon) viser det seg at det er flere boxereiere som opplever denne hoderistingen. Samtidig fikk jeg private Mail om at det er fler som har vært livredde for dette som skjer av og til, men som går fort over. Kunne dette vært noe å sette søkelyset på? Hva gjør man? Hvorfor skjer det? Hvor mange rammes av dette?

For meg har det vært skremmende fordi jeg aldri har hørt om slike skjelvinger med unntak av epilepsi og hjernesvulst, derfor ble jeg også svært redd.

Hører med til vår historie at hun hadde fokus, virket ikke til å merke særlig til det selv, kunne gå normalt og hørte på kommando.

Svar: Slik hoderisting forekommer hos flere forskjellige raser i tillegg til boxer. Det kan være mange årsaker til dette, og det er derfor viktig at hunden blir undersøkt hos veterinær. Mange ganger finner man ingen underliggende årsak, og da kalles det idiopatisk (uten kjent grunn).

Det vanligste er som sagt at man ikke finner noen årsak, hunden er ellers helt frisk og fungerer normalt. Dette er ikke en alvorlig eller farlig tilstand, og det er ingen grunn til å være engstelig hvis man har utelukket mer alvorlige årsaker, og da er det ikke nødvendig å gjøre noe spesielt. Det pågår et forskningsprosjekt om akkurat dette i Tyskland: http://www.med.vetmed.uni-muenchen.de/downloads/kopftremorboxer.pdf, de har publisert en artikkel om problemet hos Dobermann, og der har de vist at det finnes en familiær disposisjon for slik hoderisting som starter hos yngre hunder.

Hvor vanlig dette er vet jeg ikke, men vi spør om dette i den kommende helseundersøkelsen, så etter at den er ferdig, håper jeg at vi har en bedre oversikt over forekomsten i Norge i alle fall!
 
Andre årsaker til dette kan være infeksjoner, epilepsi (petit mal), svulster og sykdom i andre organer (og det er derfor det er viktig at hunden blir grundig undersøkt hos veterinær, for å utelukke mer alvorlige problemer)!

Takk for at du sendte inn spørsmålet!

Hilsen fra veterinær  Cecilie Strømstad