Cherry Eye

Chery Eye boxerMin lille Boxerfrøken fikk i en alder av 4 mnd fått ”cherry eye”, synlig på ett øye og veterinær så at det var begynnende på det andre, og hun er nå operert på begge øyne.

Jeg lurer på i hvilken grad denne genetiske lidelsen er å forvente/vanlig hos Boxere, finner ikke rasen under noen opplistinger av rasene den opptrer hos?
Videre lurer jeg på hvordan Cherry Eyes nedarves. Fra mor eller far, om det hopper over ledd osv.. Vil det være en risiko dersom jeg skulle avle på min hund, altså er dette noe man vil fraråde avl på grunn av, eller er det en tilfeldig lidelse og vi kan velge å sette valper på henne i fremtiden?

Det er flere valper i kullet, og jeg skal varsle oppdretter. I den forbindelse lurer jeg på om oppdretter har et forlenget ansvar av noe slag i fht valpenes evt genetiske sykdom som ikke kunne ses før de kom til sine første hjem. Har lest at Cherry Eyes betraktes som unghund lidelse men kan forekomme hos eldre hunder (hos andre raser). Vet pr nå ikke om det er flere i kullet som har fått samme lidelse, og oppdretter har ikke nevnt om mor har hatt lidelsen. Vi har kun snakket om litt i overkant hengende nedre øyelokk som mor ikke har hatt problemer med.

Takknemlig for svar, og info om hvordan jeg skal forholde meg i fht oppdretter og evt registrering av lidelsen.
 
 
Svar:
Jeg fant en stor undersøkelse som er gjort hos hunder med denne lidelsen i Sveits, Belgia og Frankrike ganske nylig, og som er publisert i Veterinary Record i år. Av 114 hunder med denne lidelsen, var det 5 boxere, og boxeren var blant de 9 rasene der det var vanligst.
I artikkelen skriver de også det i korthodete raser (som boxer) antas å være arvelig. Jeg har ikke funnet noe informasjon om hvordan det nedarves. Generelt er det alltid slik at om en lidelse er arvelig, så har hunden alltid arvet den fra den ene eller begge foreldre, men den/de behøver ikke alltid ha problemet selv!!
 Jeg skal snakke med et par norske øyespesialister, og høre om de har noen oversikt over hvor vanlig dette er hos boxer i Norge, jeg har aldri hverken sett det eller hørt om det her, men nå er det 4 år siden jeg praktiserte i Norge, og da kan ting ha forandret seg.
En generell tommelfingerregel er at hunder som brukes i avl selv skal være friske. Dette gjelder selv om hunden hadde problemet som valp og er frisk når man skal bruke den i avl fordi den arvelige disposisjonen ligger i genene, og er de der hele hundens liv, og føres videre til avkommene.
For lidelser som debuterer hos godt voksne hunder kan dette skape problemer hvis lidelsen først dukker opp etter at hunden selv har fått valper, for da tror man jo hunden er frisk på det tidspunktet hunden får valper.
Oftest vet man ikke om at hunden har anlegget fordi hunden som blir brukt i avl selv er frisk. Du kan også lese om dette hos Agria: http://www.agria.no/hund/artikkel/skjult-feil-pa-hund
Du bør informere oppdretter om dette, og gjerne få en utskrift av journalen eller en attest fra din veterinær som du kan gi videre.
Samtidig er det viktig at du svarer på helseundersøkelsen når den kommer, slik at vi kan få oversikt over hvor hyppig dette er i rasen i Norge!

Håper dette ga deg svar på de fleste spørsmålene dine! Jeg kommer tilbake med mer informasjon når jeg har snakket med øyespesialistene hvis de har noe å tilføye!