Infoskriv til boxereiere om tanncyster, forklaringer og refusjonsordninger

Under finner dere et skriv om tanncyster, muligheter, forklaringer og refusjonsordning

Sem, 22.08.2019                                                                    

Kjære Boxer-eier

Jeg heter Ingeling Bull, og jeg jobber som veterinær ved Dyretannklinikken, Norges eneste spesialklinikk for dyretannhelse og oral kirurgi. Jeg har nylig startet på et Residency for å bli Europeisk spesialist i veterinær tannmedisin og i den forbindelse har jeg planlagt et forskningsprosjekt hvor vi vil undersøke forekomsten av tanncyster i den norske Boxer-populasjonen. Forhåpentligvis vil vi også kunne si noe om arvelighet av tanncyster hos Boxer. Boxerklubben er svært positive til prosjektet. For at vi skal kunne danne oss et mest mulig korrekt bilde av utbredelsen av tanncyster hos Boxere i Norge, er det viktig at flest mulig av Boxer-eiere og oppdrettere deltar i undersøkelsen.

Hva er tanncyster?

Tanncyster defineres som patologiske, epitelkledde cyster i over- eller underkjeve. Tanncyster utvikler seg inne i kjeven, oftest på grunn av en ikke-frembrutt tann. Den vanligste tannen som forårsaker tanncyster er den fremste jekselen bak hjørnetennene i underkjeven (P1 = 305/405), men det kan forekomme tanncyster ved alle ikke frembrutte tenner, også ved overtallige/ekstra tenner. Når en tanncyste oppstår vil det være kontinuerlig cellevekst og væskeproduksjon i cysten. Dette medfører trykkbelastning av omkringliggende kjeveben som dermed forsvinner. Om ikke tilstanden oppdages, kan kjeven i verste fall brekke fordi kjevebenet har atrofiert (hensvunnet). En tanncyste kan dermed sammenlignes med en godartet svulst som vokser hele tiden og som derfor må fjernes. Tanncyster kan vanligvis oppdages ved røntgen av tenner/kjeve rundt 1 års alder, men det er også observert tanncyster på hunder og katter ned i 3 måneders alder. Utviklingshastighet og omfang varierer mye. Behandling er vanligvis påkrevd for å unngå kjevesvinn som kan medføre kjevebrudd og eventuelt andre komplikasjoner.

Det finnes flere forskjellige typer av tanncyster, men den typen vi oftest ser er altså de som er forårsaket av uframbrutte tenner. Tanncyster sees hyppigst hos brachyocephale (kortsnutete) hunderaser, og vi opplever at blant annet Boxere er overrepresentert innenfor denne gruppen.

Gjennomføring av undersøkelsen

For å få gjennomført dette prosjektet, sender jeg ut denne informasjonen til alle registrerte Boxer-eiere i Norge via Boxserklubben. Jeg ber om at alle hunder under 3 år blir undersøkt med intraoral røntgen for å lete etter cyster. Vi trenger minimum 4 bilder av hver hund, det vil si av fremre del av underkjeven på begge sider og fremre del av overkjeven på begge sider. Dersom hunden har manglende tenner andre steder i munnen vil det også være ønskelig med røntgen av disse. Vi ønsker å ha så mange Boxere som mulig med i denne studien, slik at resultatene fra studien skal ha best mulig signifikans. For å inkludere en hund må vi ha røntgenbildene av over- og underkjevens tenner samt noen essensielle data om hunden: Navn, NKK reg.nr, kjønn, fødselsdato og dato for røntgenundersøkelsen.  Det er svært viktig at også de hundene som ikke får påvist cyster sender inn resultatene, slik at vi får et representativt resultat. Dersom hunden allerede har tatt røntgenbilder av tennene kan bildene sendes inn sammen med de nødvendige data.

For hunder som ikke har tatt røntgenbilder av tennene tidligere, har Bokserklubben sagt seg villig til å refundere merkostnaden som denne tannrøntgenundersøkelsen koster, dersom hunden allerede er sedert for for eksempel hofte- og ryggrøntgenundersøkelse (eller om hunden er sedert av andre årsaker). Maksbeløpet er satt til kr. 500,- per hund, og beløpet refunderes etter at røntgenbilder og nødvendig informasjon er sendt til undertegnende, sammen med kvittering der tannrøntgenprisen fremkommer tydelig.

Dersom det er boksereiere som har hunder under 3 år som de ønsker å inkludere i studien, men som allerede har tatt hofte- og ryggrøntgenbilder og der det ikke foreligger andre grunner til å ha hunden i sedasjon, kan vi tilby tannrøntgen til svært redusert pris ved 5 ulike klinikker spredd rundt i Norge. Oppgi at hunden skal være med i Boxserstudien når du bestiller time

Dyretannklinikken
Andebuveien 3, 3170 SEM Tlf 97 57 30 00                Røntgenundersøkelse: kr. 500,- + mva

Anicura Stjørdal Dyreklinikk (Trondheim)
Stokmovegen 14, 7500 Stjørdal Tlf 74 84 00 90        Røntgenundersøkelse: kr. 1.000,- + mva

Evidensia Tromsø Veterinærsenter 
Strandveien 134, 9006 TROMSØ Tlf 77 65 93 10      Røntgenundersøkelse: kr. 1.000,- + mva

Anicura Bergen Sør 
Søråshøgda 7B, 5235 RÅDAL Tlf 55 11 60 60            Røntgenundersøkelse: kr. 1.000,- + mva

Anicura Stavanger Dyresykehus 
Torgveien 15, 4016 Stavanger Tlf 51 51 00 60          Røntgenundersøkelse: kr. 1.000,- + mva


Jeg gjør oppmerksom på at disse prisene KUN gjelder sedasjon og de nødvendige røntgenbildene, ingen annen behandling. Dersom det utføres annen behandling samtidig, vil det faktureres på vanlig måte.

Du står selvsagt fritt til å bestille røntgenundersøkelse hos den Dyreklinikken du selv ønsker, men da kan vi ikke garantere reduserte priser. Det vil imidlertid bli sendt informasjon om studien til alle Dyreklinikkene i Norge, slik at de skal vite hva slags bilder som ønskes og opplysninger som skal sendes inn med bildene.

Dette er en ren epidemiologisk studie. Alle svar blir behandlet strikt konfidensielt, og svarskjema, veterinærjournaler og røntgenbilder vil ikke bli koblet til personopplysninger!

Røntgenbilder og nødvendige data om hundene bes sendt til:

E-post: ib@dyretannklinikken.no

Altenativt: Dyretannklinikken, Andebuveien 3, 3170 SEM

Dersom du har spørsmål som gjelder studien er du velkommen til å kontakte meg på e-postadressen ovenfor.

Tusen takk for ditt bidrag!


Med vennlig hilsen

Ingeling Bull 
Veterinær, resident i Veterinær Odontologi

Dyretannklinikken
Andebuveien 3
3170 SEM