Skjema for innmelding av paring

norsk_boxerklubb_logo

1697f9f41a3c86b8655c7b8998930f06
Melding om paring
 • Alle paringer skal meldes inn til avlsrådet i god tid før paring finner sted. For å sikre tid for tilbakemelding på kombinasjonen fra avlsrådet, bør man sende inn melding minimum 1 måned før forventet

 • Avlsrådet skal gi en kommentar til paringsanmeldelsen, og vil kunne fraråde kombinasjoner som gir økt risiko for helseproblemer.

 • Sammen med skjemaet skal alle helseattester samt utstillingskritikk og annen relevant informasjon lastes opp.

 • Tispeeier (oppdretter) og hannhundeier er begge ansvarlige for de valgene som blir gjort. Alle punktene i meldingen er obligatoriske.

Kontaktinformasjon på eiere.
 • Her fylles det inn eierinformasjon om de respektive hundene. Merk at oppdretters kontaktinformasjon publiseres på hjemmesiden til NBK.

 • Informasjon om eier av hannhund. Publiseres ikke på NBK sine hjemmesider

Informasjon om tispen
 • Tispens beste utstillingsresultat, Husk å legge ved beste kritikkskjema nederst i skjemaet: *

Informasjon om hannhund
 • Hannhundens beste utstillingsresultat, Husk å legge ved beste kritikkskjema nederst i skjemaet: *

Tidspunkt for paring
Sjekk at alle felt over er utfylt før opplasting av vedlegg les under hvorfor
 • Alle felt som er merket med stjerne, er obligatorisk og må fylles ut for å få sendt inn skjemaet.

 • Får du feilmelding etter trykket send, må du laste oppp ALLE vedlegg på nytt.

 • Huk av for vedlagte/opplastet vedlegg:

 • last opp vedlegg, trykk + for flere

 • -

 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • Ingen fil valgt
 • -

 • -