Melde paring

Parring (1)Se retningslinjer for avl og oppdrett dersom du lurer på hva som skal til for å få godkjent et valpekull i Norsk Boxerklubb.

Alle paringer skal meldes inn til avlsrådet. Dersom man ønsker råd fra avlsrådet, må man sende inn paringsskjema minimum 1 måned før forventet paringstidspunkt. Avlsrådet skal gi en kommentar til paringsanmeldelsen, og vil kunne fraråde kombinasjoner som gir økt risiko for helseproblemer.

Oppdretter får alltid svarbrev før paringen publiseres under "planlagte kull".

Paringer meldes inn på digitalt skjema. I skjemaet sendes kopi av alle helseattester, utstillingskritikk (eller annen dokumentasjon på premiegrad på utstilling) samt kopi av attester for mentaltesting og annen premiering (tjenestehund, spesialutdannelse, utenlandske titler osv). 

Last ned Generell Helseattest for Norsk Boxerklubb her - dette tas med til Veterinær for utfylling. 

Trykk her for å få opp skjemaet hvor du melder inn paring

Ta kontakt med avlsrådet dersom noe er uklart. 
E-post: avlsradet@norskboxerklubb.no