VIKTIG MELDING: Årsmøtet og årsmøteseminar 18.- og 19. april avlyses

Dersom forholdene tillater det, innkalles det til nytt årsmøte lørdag 3 oktober.
Foreløpig lukket påmelding til NBK sine utstillinger
 

Melding fra styret

Norge er nå i en helt ekstraordinær situasjon. Kovid-19 er et virus som de fleste kun vil oppleve som mild sykdom, men som for noen i risikogrupper kan være svært farlig. Vi har alle et ansvar for å bidra til å redusere spredning og dermed forhåpentligvis hindre at så mange blir syke samtidig at kapasiteten i helsevesenet sprenges fullstendig.

Norsk Kennel Klub sendte 12. mars ut beskjed til alle sine medlemmer om at alle treninger, samlinger og kurs skulle avlyses inntil videre. Meldingen fra dem kan du lese her. Dette var et pålegg som Norsk Boxerklubb umiddelbart formidlet videre til klubbens medlemmer og tillitsvalgte. Som dere alle er kjent med, ble det i tillegg vedtatt svært strenge tiltak for å hindre spredning av smitte av norske myndigheter 12. mars.

På kvelden 12. mars hadde styret i Norsk Boxerklubb et ekstraordinært styremøte. På deler av møtet deltok også leder av valgkomiteen.  

På møtet ble følgende vedtak fattet (som også støttes av valgkomiteen): 

  • · Alle organiserte aktiviteter i regi av klubben, klubbens lokalavdelinger, kontaktområder og tillitsvalgte, avlyses inntil videre.
  • · Årsmøte og årsmøteseminar hhv. 18. og 19. april avlyses.
  • · Det nåværende styret og den nåværende valgkomiteen prolongeres til 3. oktober 2020.
  • · Dersom forholdene tillater der, innkalles det til nytt årsmøte lørdag 3 oktober.
  • · Ordinære frister for innsending av saker til årsmøtet og forslag på kandidater til valg opprettholdes etter klubbens lover. Ny frist er dermed 22. august 2020.
  • · Det åpnes ikke for påmelding til noen av klubbens utstillinger i 2020 foreløpig. Det mest sannsynlige er at utstillingene frem til sommeren avlyses, men vi vil avvente råd fra helsemyndighetene før vi fatter endelig vedtak. Styret iverksetter tiltak for å begrense klubbens økonomiske tap som følge av dette.

Etter styremøtets avslutning kom vedlagte mail fra NKK. Det er samsvar mellom de vedtak styret har fattet og den anbefalingen vi har fått fra NKK.

Styret anmoder alle klubbens medlemmer om å følge opp de tiltak som er vedtatt.

På vegen av styret

Line Orlund, leder