Veterinærhøgskolen trenger flere prøver til forskning på nyresvikt

Lykke
Vedlagte skriv er ment å bidra til at flest mulig skal være informert om forskning som pågår på nyresykdommer. Prøver fra alle hunder med mistanke om nyresvikt og prøver fra friske gamle hunder er verdifulle og vil bidra til raskere utvikling av en gentest.