Utsettelse av Årsvinnerutstillingen og viktig info vedr. bla. dommere for kommende utstillinger for de lokale områdene

Kjære medlemmer

I går (3. mai 2020) hadde vi styremøte der vi bla. diskuterte om det var mulig å gjennomføre Årsvinnerutstilling som planlagt 6. juni. Vi konkluderte med at vi ikke mener det kan gjennomføres på en god måte. Vi velger derfor å søke NKK om å få utsette utstillingen inntil videre.

Klubbene er lovet et regelverk for gjennomføring av utstillingene i løpet av kommende uke, og teoretisk sett kan det hende vi ville klare å kaste oss rundt og gjennomføre. Samtidig er det en kjensgjerning at Folkehelseinstituttets generelle anbefaling, fortsatt er å begrense fritidsreiser. Vi har heller ikke noe godt system på plass for beregne eller finne ut hvor mange mennesker som ønsker å delta, sammen med hunder som meldes på. Dommeren vi skulle hatt, ville heller ikke kunnet delta på grunn av karantenereglene for innreise til Norge.

Vi informerer også om at vi nå går ut med en anbefaling til de lokalavdelingene og kontaktområdene som har planlagt utstilling, om å komme med ønsker om norske alternative dommere, og forøvrig planlegge for tilnærmet normal gjennomføring av utstillingene. Nye dommerønsker skal sendes til utstillingsrådet.

De generelle smittevernreglene om å holde minst en meters avstand er det all grunn til å anta videreføres. Dette vil trolig få konsekvenser for hvordan vi viser hundene i ringen. Vi forventer at dette er en av tingene som det vil bli gitt en anbefaling i forhold til, fra NKK.

Vh
styret