Regler for nordiske utstillinger til og med 2019

Regler-for-nordic-dog-shows_norsk2Reglene for nordiske utstillinger «Nordic Dog Show» er godkjent av Nordisk Kennel Union (NKU) 12. oktober 2016.
Reglene vil bli evaluert mot slutten av 2019. Etter dette vil reglene bli evaluert hvert femte år.

Norsk Kennel Klubs representantskapsmøte (RS) vedtok i 2016, sak 5 g) etablering av nordiske utstillinger. For informasjon om hvilke utstillinger som er nordiske utstillinger hvert år vises det til NKKs webside.
På de nordiske utstillingene tildeles Nordic Show certifikat, heretter kalt nordisk cert. Dette certet er meritterende for oppnåelse at nytt nordisk championat – Nordic Show Champion (Nordic UCH). På de utstillingene hvor nordisk cert tildeles gjelder disse reglene som et supplement til de nasjonale norske utstillingsreglene.