OBS: Nye utstillingsregler pr. 01.01.2017 fra Norsk Kennel Klub

2017-01-01-vers2-UtstillingsreglerNKK har vedtatt nye utstillingsregler
pr. 01.01.2017 - les informasjonen fra NKK før du drar på utstilling.

NKKs utstillingsregler revideres fra årsskiftet slik at både Norges og de andre nordiske landenes regelverk er tilpasset FCI når det gjelder regler vedrørende bytte av klasse (se utstillingsreglenes punkt 10 og 11.9).

For boxereiere, er det nettopp dette siste som er viktig å merke seg. Endringen medfører at det ikke er anledning til å bytte klasse for en hund etter at siste påmeldingsfrist er utløpt, uavhengig av om hunden har oppnådd norsk utstillingschampionat eller brukspremiering. Hund som oppnår brukspremiering eller championat etter at siste påmeldingsfrist er utløpt, må stilles i den klassen som hunden er påmeldt i.

Her finner du fullstendig, nytt utstillingsregelhefte

Oppslaget om dette, og flere endringer vi vil omtale de første dagene, finner dere på NKK sine sider
 


Dette gjelder både norske, flernasjonale og internasjonale championater.
NKK oppfordrer alle som melder på sine hunder til utstillinger om å sette seg inn i regelverket, selv om endringer i regelverket kun er knyttet til noen få raser. Når det gjelder det øvrige er det kun snakk om språklige justeringer/korrigeringer.

Regelverket finner du her

NKK minner også om retningslinjer for hundevelferd på utstilling om konkurranser.