OBS - Dommerendring NBK Telemark i Skien

LogoDommeren ved avd Telemarks utstilling har dessverre måttet melde forfall pga akutte omstendigheter. Vi er glad for at vi har fått en svært god erstatter i den engelske spesialdommeren Philip Greenway som kunne stille på et øyeblikks varsel. Han har oppdrettet boxer i mange år under kennelnavnet Rayfos, og er også kjent som den som handlet storvinneren Ch Tonantron Glory Lass til sine mange seire.

Vi kommer med dommer-cv og endring av annonse etter hvert.