Ny vandrepokal til beste oppdretter på NBKs Årsvinner utstilling - gjeldene fra 2023

KVADRATEN kennel v/ Reidun Grätz og Per Frey har donert en vandrepokal med følgende statutter:

 

 KVADRATENS vandrepokal
Tildeles beste norske oppdretterklasse på NBKs Årsvinnerutstilling. Oppdretter må være medlem av NBK og bosatt i Norge. Vinner må selv sørge for inngravering av oppdretternavn og årstall og påse at pokalen blir tilgjengelig for neste års utstilling. Pokalen vinnes til odel og eie når samme oppdretter har vunnet den 3 ganger.


vandrepokal fra 2023
2024
OPPDRETTERKLASSE: 2. 
G & T-Hjertebo Oppdretter: Larsen, Trine & Hjertås, Gry-Tone – Norge 
2023
OPPDRETTERKLASSE: 1. HP 
G & T-Hjertebo Oppdretter: Larsen, Trine & Hjertås, Gry-Tone – Norge