Norsk Kennel Klub har lagt ut en grei oversikt over hvordan de avleser røntgenbilder og setter HD-diagnose

NKK-Logo bestI denne artikkelen kan du lese om hvordan Norsk Kennel Klub går fram ved avlesning av røntgenbilder for å sette HD-diagnose (hofteleddsdysplasi), på en trygg og sikker måte.

Det ligger en grundig jobb bak, og de har flere avlesere som støtter hverandre i tvilstilfeller, i tillegg til et klart regelverk for kategorisering og kvalitetssikringsrutiner. Les hele artikkelen på NKK sine sider.