NKK lanserte nye utstillingsregler fra 01.01.2018

2018-01-01-UtstillingsreglerDe nye reglene er harmonisert med de øvrige nordiske landene, og hvor også det nye nordiske certifikatet er tatt inn.

Det finnes allikevel et eget hefte med Regler for nordiske utstillinger, disse finner du her.


Her finner du fullstendig, nytt utstillingsregelhefte