Julehilsen fra Styret

Vi legger bak oss et veldig spesielt år. Å drive klubb er, på samme måte som å drive aktivt med hund, en sosial aktivitet.

Illustrasjon med julehilsen fra Norsk Boxerklubb

Annerledesåret 2020

Vi legger bak oss et veldig spesielt år. Å drive klubb er, på samme måte som å drive aktivt med hund, en sosial aktivitet. Det har vi merket når styremøter, årsmøte utstillinger og lokale aktiviteter har vært gjenstand for vurderinger rundt smittevern. Når det er sagt synes vi å ha kommet velberget gjennom 2020. Årsmøtet ble med hell arrangert digitalt, det ble avholdt utstillinger, om enn uten publikum og med strenge restriksjoner for deltakere. Det har vært gjennomført MH-test med munnbind og sosial distansering og flere lokalavdelinger har klart å opprettholde en viss aktivitet.

Utstillinger og utstillingsråd

Når vi nå går inn i 2021 er det med en viss optimisme. Det er satt datoer for vinterutstillingene i Drammen og vi håper smittetrenden og nasjonale restriksjoner gjør at vi kan avholde disse som planlagt. Klubbens nye utstillingsråd jobber også mot årsvinnerutstillingen til sommeren og har flere spennende tanker på å gjøre den til en minneverdig og inkluderende begivenhet for alle klubbens medlemmer.

Brukshundråd

Nytt brukshundråd er også på vei inn etter noen år med lav aktivitet. Vi håper et aktivt brukshundråd kan gjøre at enda flere ser og utnytter rasens potensiale som brukshund. Rådet skal gi råd og motivasjon til de lokalavdelinger/ kontaktområder som ønsker å organisere og legge til rette for aktiviteter og bruk av Boxeren. Samtidig håper vi de kan fungere som en informasjonskanal og ressurs for medlemmer som ønsker å komme prøve seg på en bruksgren med sin Boxer.

Avlsråd

Klubbens avlsråd er kanskje det som har vært minst påvirket av de rammene 2020 har gitt oss. Avlsrådet skal på oppdrag fra styret lede klubbens avlsarbeid og være bindeleddet mellom oppdrettere og klubben og det meldes stadig inn parringer og nye kull. Vi håper likevel at enda flere oppdrettere vil bruke avlsrådet som en sparringspartner på spørsmål om avl og oppdrett i tiden fremover. Sammen med hovedstyret ser avlsrådet nå på om vi kan løfte frem informasjon om en rekke helserelaterte temaer som webinarer for klubbens oppdrettere og øvrige medlemmer.

Lokale aktiviteter

Mange medlemmer har nok merket seg at det har vært lavere aktivitet og tilbud i lokalavdelinger og kontaktområder. Vi håper og tror at vi i 2021 kan gjennomføre flere aktiviteter som før. Hvilket tilbud og hva som skjer i ditt område varierer med hvor du bor. De aller fleste lokalavdelinger og kontaktområder har egen facebookside hvor det skal være mulig å følge og få informasjon. Søk på facebook eller send oss en melding på klubbens sentrale facebookside så skal vi forsøke å peke deg i riktig retning.

Boxerleir

Lokalavdelingen i Oslo og Akershus har i over 10 år arrangert en årlig Boxerleir. Her har det vært invitert til kurs i forskjellige hundesporter og aktiviteter. Leiren avholdes rundt St.Hans hvert år og finner sted med Montebello og Morokullien Camping som base. Med fellesgrilling, Boxer-quiz og stort lotteri hver kveld legges det tilrette for sosial hygge for både store og små. Hvilke kurs som arrangeres er enda ikke klart, men blir offentliggjort så fort alt faller på plass. Følg med på lokalavdelingens nett- og facebooksider for mer informasjon.

Boxernytt

Også for klubbens medlemsblad var 2020 et spesielt år. Av flere grunner ble det med 2 utgivelser. Igjen håper vi på et bedre år i 2021. Boxernytts nye redaktør Catrine Andersen treffes på boxernytt@norskboxerklubb.no og tar mer enn gjerne imot innhold eller tips på ting vi burde ha med i bladet. Etter hver utsendelse av Boxernytt får vi en rekke blader i retur. Husk å oppdatere adressen din hos NKK slik at du mottar både Boxernytt og Hundesport i postkassen din!

Nett- og Facebookside

I tillegg til Boxernytt kommuniserer og publiserer vi nyheter og beskjeder til klubbens medlemmer på både nettsidene og klubbens facebookside. Hvis du ikke har gjort det allerede håper vi at du kan gå inn og like klubbens facebookside. Et større publikum her vil gjør det enklere for oss å nå ut med aktuell informasjon. Uten at det er noe galt med klubbens nettsider så håper vi å kunne gi disse et løft i 2021.
Rent teknisk ligger de på en eldre publiseringsløsning med en rekke begrensninger. Å gjøre noe med dette vil ha en økonomisk konsekvens det ikke er sikkert vi kan forsvare. Vi er likevel åpne for å gå i dialog med noen som kan tenke seg å bidra her. Kanskje kan det være et fint prosjekt for noen som studerer innen feltet, eller kanskje du jobber med dette idag og har ledig kapasitet? Ta i så fall kontakt.
Innholdsmessig har vi mye å gå på for at det skal være enklere for besøkende å finne det innholdet de er ute etter. Dette er noe vi tenker å jobbe med løpende fremover. Liselotte R. Bjørkgård har i mange år gjort en suveren jobb som webmaster og har nå signalisert at hun ønsker å gi seg. Vi er derfor på jakt etter noen som kan overta hennes oppgaver og bidra positivt inn i det å gjøre innholdet vårt mer tilgjengelig. Også her tenker vi at noen som studerer eller jobber med innholdsproduksjon, kommunikasjon, brukerreiser og brukeropplevelse kan være aktuelle. Ta derfor kontakt med oss på e-post om du kjenner noen eller selv ønsker å bidra.

Med det ønsker vi alle medlemmer, oppdrettere og frivillige ildsjeler i klubben en riktig god jul og et godt nytt år!
For Norsk Boxerklubb, Joachim Næss