Innkalling til årsmøte 2016

  pen bok - tegningTID: lørdag 2. april 2016 kl. 09.30 (NB! Ny tid pga flytider). Møtet starter med utdeling av hederspriser. Beregnet oppstarttidspunkt for ordinært møte vil være 10.30

STED: Svandic hotel Gardermoen. Dette hotellet ligger langs E6, ta avkjøringen etter ordinær avkjøring til Gardermoen hvis du kommer fra Oslo.

Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal i henhold til klubbens lover § 3-3 være klubben i hende senest 8 uker før årsmøtet - det vil si at saker må være inne per mail eller post senest lørdag 6. februar.

Saker kan sendes inn til post@norskboxerklubb.no eller sendes til klubbens postadresse: Norsk Boxerklubb, Postboks 518 Sentrum, 0105 Oslo. 

Frist for å sende inn forslag til kandidater til de ulike vervene i klubben er også 8 uker før møtet. Ta kontakt med valgkomiteen på per@kvadraten.net for oversikt over hvilke verv som skal besettes. Forslag på kandidater kan også sendes til Per Frey. Husk at du må ha vært medlem i 2015 samt ha betalt kontingent innen NKKs frist (senest 31.01,2016) for å ha rettigheter til å foreslå kandidater. 


Norsk Boxerklubb
Hovedstyret