Innkallelse til Årsmøte lørdag 13. april 2024 kl. 12.00

 NORSK BOXERKLUBB

Innkaller herved til

Logo 

 

ÅRSMØTE

 TID: Lørdag 13. april 2024 kl. 12.00

STED: Quality Hotell Olavsgaard, Hvamstubben 11, 2013 Skjetten

____________________________________

Årsmøtet avholdes som et hybridmøte der fysisk og digital deltakelse likestilles.
Medlemmer som ønsker å delta digitalt skal gjøre det via denne løsningen. 

Det er anledning til å avgi forhåndsstemme på personvalgene.
Dette skal som hovedregel gjøres i denne løsningen, men forhåndsstemmer per post godkjennes også.
Se fremgangsmåte under sak, 7 eller på klubbens nettside. Årsmøtepapirer kan lastes ned i sin helhet her. 
Stemmeseddel kan lastes ned her
 
Digital deltagelse på årsmøtet er levert av Orgbrain, denne vil man få tilsendt på
mail til den mailadressen du som medlem har registrert til klubben.

For mer informasjon om den digitale løsningen anbefaler vi denne: 
https://support.orgbrain.no/hvordan-komme-i-gang-med-orgbrain-for-deg-som-er-aksjonaer/medlem
 
Vi ønsker alle velkommen til møtet.
 
Med vennlig hilsen 
 
Styret i Norsk Boxerklubb

 

_____________________________________

 Saker som ønskes behandlet av årsmøtet skal i henhold til klubbens lover § 3-3 være klubben i hende senest 6 uker før årsmøtet - det vil si at saker må være inne senest lørdag 2.mars 2024. Saker kan sendes inn til post@norskboxerklubb.no eller sendes til klubbens postadresse:

Norsk Boxerklubb
v/Line Orlund
Kristoffer Robins vei 60
0978 Oslo

 

 Frist for å sende inn forslag til kandidater til de ulike vervene i klubben er
også 6 uker før
møtet altså 2.mars 2024.

Forslag på kandidater skal sendes til valg@norskboxerklubb.no 


NORSK BOXERKLUBB 
Hovedstyret

 

Se alle dokumenter samlet og ny Info her om klubben/drift/årsmøte