Informasjon/svar fra Norsk Kennel Klub om håndtering av hjertesykdommen ARVC

Norsk Boxerklubbs avlsråd sendte i slutten av september en henvendelse til NKKs helseavdeling der vi ba om råd om hvordan vi bør håndtere hjertesykdommen ARVC, eller Boxerkardiomyopati. Hovedtrekkene fra henvendelsen og svaret fra NKK, finner dere i artikkelen her:

Bakgrunnen for henvendelsen var at selv om ARVC har vært svært uvanlig i Norge, har veterinærer med spesialkompetanse på kardiologi de siste årene meldt fra om flere tilfeller.

Avlsrådet har mottatt rapport fra boxereiere om 7 tilfeller av ARVC, og 2 tilfeller av DCM (Dilatert Kardiomyopati). Av disse 9 hundene, er alle med unntak av en, i nær slekt.

Vi har hatt informasjonsartikler i medlemsbladet, slik at boxereiere skal være oppmerksom på hvilke symptomer de skal reagere på.

Vi har to ønsker:
1.       Vi ønsker å begrense spredningen av ARVC i den norske boxerpopulasjonen
2.       Vi ønsker å bidra til at affiserte individer får en tidlig diagnose slik at de kan få korrekt behandling og dermed få lengre liv, og god livskvalitet (med riktig og tidlig innsatt behandling er forventet levealder nær normal for de fleste).

Vi vil gjerne ha deres (NKKs helseavdelings) råd om hvordan vi går frem i denne saken.

Her finner du svaret vi fikk fra helseavdelingen i NKK