Hva ligger bak tallene NKK presenterer? NKK informerer

Mange klubber har bedt NKK om å være åpne om hvordan status er i forhold til økonomi. Her er en artikkel der de redegjør for både utgifter og inntekter på et overordnet nivå.
Det er all grunn til at det kommer inn langt flere midler til NKK i de nærmeste ukene, uansett er det godt å se at organisasjonen i hvert fall er sikret midler til drift på et minimumsnivå frem til oktober.

iStock-1136482657_NKK_logo