Endring i Nye retningslinjer for Avl og Oppdrett - gjeldende fra 1.mars 2024

Styret behandlet og vedtok nye retningslinjer for avl og oppdrett på styreseminaret 19.-21.januar 2024.
Disse er gjeldende fra 1.mars 2024 og blir oversendt NKK.
 

Endring : Styret har, etter avlsrådskonferansen med NKK, besluttet å gjøre om på retningslinjer for avl i forhold til HD. Dette i samsvar med sterke anbefalinger fra NKK (og sunnehetsutvalget).

Tidligere annonserte retningslinjer for HD utgår og følgende er gjeldene fra 01.03.2024:
 
  Nye retningslinjer finner du her 

  Høringssvarene finner du her


Styret takker for alle innkomne høringssvar og forslag